Ortak Ülkelerdeki KOBİ’ler

Projenin başlangıcında bütün ortaklar kendi ülkelerindeki mikro-KOBİ’lerin durumuna ilişkin sunum yapmıştır. Bu sunumlar her ülkedeki KOBİ’lerin özel koşullarının farkına varılması konusunda konsorsiyuma yardımcı olmuştur. Aşağıdaki linkte bu sunumlar görmek ve yüklemek üzere mevcuttur

Yunanistan’daki KOBİ’lerin mevcut durumuyla ilgili ilk araştırma - pdf ile açınız 

Bulgaristan’daki KOBİ’lerin mevcut durumuyla ilgili ilk araştırma - pdf ile açınız 

İspanya’daki KOBİ’lerin mevcut durumuyla ilgili ilk araştırma - pdf ile açınız 

Türkiye’deki  KOBİ’lerin mevcut durumuyla ilgili ilk araştırma - pdf ile açınız 

Almanya’daki KOBİ’lerin mevcut durumuyla ilgili ilk araştırma - pdf ile açınız