Proje Koordinatörü

 

 

Turkiye Cumhuriyeti Gazi Universitesi Teknoloji Fakultesi

Fakülte 2009 yılında kurulmuştur. Fakülte bünyesinde 9 bölüm bulundurmaktadır. Bunlar: Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Üretim Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği ve Otomotiv Mühendisliğidir. 

1923’te genç cumhuriyetin kuruluşunun tamamıyla bilinciyle Atatürk, gençlik kıvılcımına ihtiyaç duydu ve en fazla önemi eğitime verdi. Öğretmen eğitim okulunun kurulması için zamanın önde gelen mimarlarından proje hazırlanması istendi.  Ulusal mimari trendin liderlerinden biri olan mimar Kemalettin’in kazanan projesi, 1926’da genç cumhuriyetin eğitim enstitülerinden biri olarak kurulan ‘Ortaokullar için Öğretmen Eğitim Enstitüsü’ kısa süre içinde Ankara’nın merkezinde göz alıcı bir bina haline gelmiştir. Enstitü 1926’da ‘Gazi Öğretmen Koleji ve Ortaöğretim için Eğitim Enstitüsü’ ve 1976’da ‘Gazi Eğitim Enstitüsü’ olarak yeniden adlandırılmıştır.

Enstitünün gelişmesinde 1935 yılında kurulan Erkekler için Ankara Teknik Öğretmenler Koleji ve Kızlar için Ankara Teknik Öğretmenler Koleji, 1955 yılında kurulan Ankara Ekonomik ve Ticaret Bilimleri Koleji ve 1966 yılında kurulan Ankara Devlet Mühendislik ve Mİmarlık Koleji’nin çok önemli rolü olmuştur.

Kökleşmiş ve lider yüksek öğretim merkezi olarak, Gazi Eğitim Enstitüsü Gazi Üniversitesi olarak yeniden yapılandırılmış ve ülkenin yüksek öğreniminde başrolü üstlenmiştir. 1982’de eğitime 9 fakülte, 12 akademi ve 4 enstitu ile başlayan üniversite 20 fakülte, 1 konservatuvar, 5 akademi, 11 meslek yüksek okulu, 45 araştırma merkesi ve 7 enstitüsü ile ülkenin en büyük eğitim merkezine dönüşmüştür.

Kurulduğundan beri modern bilim anlayışına ve cumhuriyetin temel prensiplerine dayanarak, Gazi Üniversitesi tecrübenin kültürel dinamizm ve entellektüel boyutla sentezlendiği bir kurum haline gelmiştir.

Üniversite, yaklaşık 4000 profesör, docent, yardımcı docent, eğitmen, araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve uzmanı kapsayan nitelikli akademik kadrosuyla,  öğrenci başına düşen öğretim üyesi sayısı bakımından dünya ortalamasına ulaşmıştır. Gazi Üniversitesi Avrupa Birliği, TUBİTAK (Türk Bilim Vakfı), Devlet Planlama Ofisi vb. değişik kaynaklardan finanse edilen birçok proje yönetmiştir. Üniversitenin proje sonuçlarını ulusal ve uluslararası etkinliklerde yayınlama kapasitesi bulunmaktadır. Proje çıktılarını gösteren makaleler ilgili konferanslarda, seminerlerde ve çalıştaylarda gösterilecek, böylelikle farklı hedef gruplara çeşitli bağlamlarda daha ileri yayılma sağlanacaktır. 

Gazi üniversitesi 171 akademik bölümde halihazırda okuyan 60.000’i lisans ve 14.000’i mezuniyet sonrası olmak üzere 86.000’in üzerinde öğrencisiyle Türkiye’nin en büyük üniversitelerinden biridir. Ayrıca üniversitede değişik ülkelerden gelen 1000’den fazla yabancı öğrenci bulunmaktadır. 

Web sitesi: www.tf.gazi.edu.tr

 

 

 

Proje Ortağı

 

Electronic Compass

Eğitim ve bilişim teknolojisi servisleri şirketi olan Electronic Compass Yunanistan’dadır. Şirket yetişkin öğrenicilerin devam eden eğitimlerine odaklanmaktadır ve hedefi eğitim alanında birden fazla yolla ilerleme paylaşmaktır. Şirketin var olan şebekesi; kurumları, organizasyonları, bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki profesyonelleri, eğitim ve sosyal bilimleri kapsar.  Electronic Compass ayrıca hedeflenen son kullanıcı gruplarla bölgesel pilot eğitimler yönetir ve düzenler. 

Bunların haricinde, engelli insanlara etkileşimli ve ulaşılabilir web sitesi gelişimi, e-ticaret gelişimi, grafikler (broşürler, logolar ve resimler), video üretimi, elektronik pazarlama ve e-öğretim kursları gibi çok sayıda çözüm üretmektedir. 

Ayrıca şirket kurslarda oldukça aktiftir (web platformları vasıtasıyla) ya da sosyal bilimler alanında da mevcuttur. Şirketin sosyal bilimcisi (kurucu ortak) eski konularda uzun yılların deneyimine sahiptir ve dezavantajlı ve marjinal gruplar için yeni destekleyici teknolojiler ile ilgili araştırmaları bulunmaktadır.

Web sitesi: e-compass.gr

Email: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Adres: Anaxagora 3 Argiroupoli, 16451 Atina, Yunanistan

 

 

 

Proje Ortağı

BERLINK

BERLINK nitelikli profesyonelleri, eğitim ve iş yerleştirme tecrübelerini organize etmede güçlü tecrübeleriyle Berlin’de bir alman organizasyonudur. 

Şirketin amacı Erasmus Plus Programı tarafından konulan genel hedeflerle eşleşmektedir: çekiciliği yükseltmek, niteliği geliştirmek ve eğitici kurumlarla ve şirketlerle işbirliğini arttırmak.

BERLINK yerel şirketlerle geniş bir ağda güçlü iş birliktelikleri vardır, ve hareketlilik projelerindeki ev sahibi ortaklar olarak KOBİ’lerin aktif katılımlarıyla, yaratıcı tecrübeleri ve iyi uygulamaları derleyen Avrupa Birliği projelerinde aktif olarak  yer almaktadır.

Uluslararası ortakların sağlam iletişim ağı ve süreci devam eden ulusaşırı tecrübe değişimi sayesinde, Berlink yaratıcı methodlar (ECVET sistem uygulaması) uygulayarak öğrenme süreçlerindeki konuyla bağlantılı etkileri ile iş yerleştirme deneyimleri, planlama için genel yaklaşım ve iş tecrübeleri için başarılı eğitim verilmesini sağlayabilir.

BERLINK gelişimin, transferin ve yaratıcı uygulamaların hayata geçirilmesi arttırmak, eğitim ve öğretimde bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımını güçlendirmek amacıyla Avrupa projelerine katılımda çok aktiftir. 

Web sitesi: www.berlink.eu

 

 

 

Proje Ortağı

 

INTERPROJECTS Ltd.INTERPROJECTS Ltdetkinliklerini tamamıyla dezavantajlı ve yaşlı kişilere yönelik  yönlendiren bir eğitim sağlayıcıdır. Şirket 2006 yılında kurulmuştur ve bu zamana kadar olan iş etkinliklerimiz % 10’u çocuk olan 8562’den fazla şeker hastası, 2000 engelli (hafif engellileri de kapsayan) ve 453 göğüs kanserli kadını kapsamıştır. Herkes yardımcı ekipmanlarını nasıl kullanacaklarıyla ilgili bilgilendiriliyor, herkese hastalıklarını koruyucu ilaçlarla ilgili sağlık danışmanlığı ve özel eğitimler veriliyor.

INTERPROJECTS takımı erişebilirlik konuları, kariyer oryantasyonu ve rehberliği, işe alım, danışmanlık, e-oyunlar ve engelli işverenlerin ağı, eğitim, ve genellikle engelli kişiler için işsizlik, özellikle mezun ve yönetimsel aşamalarda, ve hepsi bilgi teknolojileri ve web-kaynaklarına vurgu yapan kağıt esaslı materyaller ve kör alfabesi alanlarında birçok ulusal ve uluslararası projeleri yönetmiş ve bu projelere katılmışlardır. Takım düzenli aralıklarla etkinlik sağlamayı desteklemek üzere o alandaki Avrupa Birliği’nin en iyi uygulama örneklerine uygun olarak dezavantajlı kişiler için daha iyi servis sağlamak açısından hasta bakıcılar/rehberlerle çalışmaktadır.

Web sitesi: www.interprojects.bg

 

 

 

Proje Ortağı

 

SINDICAT TREBALLADORS ENSENYAMENT P.V. (STEPV)

SINDICAT TREBALLADORS ENSENYAMENT P.V. (STEPV) 35 sene önce kurulmuştur. Eğitim çalışanlarının sendikasıdır. İç düzeyde, mesleki eğitim gruplarına kadar birçok alandaki sektörde farklı tipte eğitim girişimi çalışanları STEPV tarafından yapılandırılır. Bunlar: Kamu Eğitim Sektörü( EOI, profesyonel konservatuarlar, sanat okulları, ..); Özel Eğitim Sektörü; Yönetim ve Tamamlayıcı Servisler Sektöründeki insanlar; Üniversite Sektörüdür.

Diğer önemli branşların içindeki bütünleştirilmiş gruplar ayrıca STEPV’nin de bir kısmını oluşturmaktadır: İşsizlerin bölgesi: üniversite mezunu olan ve Generalitat Valenciana’nın eğitim birliklerinin bir parçası olmak isteyen bütün insanlar burada toplanmıştır; halizhazırda işi olan ve diğer ülkelerde İspanyolca öğretmeni olarak işe başvurmak isteyen ve orada 2 yıl çalışacak olan insanlar burada toplanmıştır; Kadınlar ve Kadınların Eşitlik Bölgesi: Bütün bu aktiviteler ve herhangi bir sebeple belli grupların farkında olmak için çalışma dünyasında gerekli destek gruplar ya da diğer karşı ayrımcılık yapılmış ya da kötüye kullanılmış olanlar burada toplanmıştır; İşçi Sağlık Bölgesi: Bütün bilgiler, aktiviteler çalışma dünyasındaki (işçi) sağlığı koruma ve hastalıkları önleme ve tanıtma için destekler burada toplanmıştır.

Ticaret sendikası halihazırda, 2002 yılında kurulan, dünyadaki eğitim, kamu yönetimi, sağlık ve işçilerle ilgili konularda tecrübeli birçok ticaret sendika organizasyonlarının kesişimi bir konfederasyon olan Valensiyalı Senikalar arası ile bütünleşmiştir. Son yıllarda birçok birlik bizim temsil ettiğimiz projelere katılmaktadır. 

Bugün Valensiyalı Sendikalar arasında toplam yaklaşık 15,000 üyesi olan 10 birlik bulunmaktadır. Bunlar:

 • Valensiya Ülkesi Eğitim Çalışanları Birliği (STEPV). Üniversite olmayan milli eğitim alanında en büyük birliktir.
 • Devlet ve Kamu Servisinde Çalışanların Birliği (STAS)
 • Sendikalar arası Sağlık
 • Metal İşçileri Birliği (STM)
 • Sanayi, Ticaret ve Hizmet Sektöründeki İşçilerin ve Memurların Birliği (STICS)
 • Valensiya Ülkesi Demiryolu Birliği(SF-i)
 • Valensiya Ülkelerindeki Serbest Çalışan İşçilerin Otonom Grubu (CAT-PV)
 • Sınıf Birliği için Çalışanlar Sendikası (TUC)
 • Valensiya Hükümetinin Geçici Devlet Memurları Birliği (IGEVA).

STEPV aplikasyonu hem local hem de bölgeseldir, Valesiya Eğitim Müzakereleri Genel Bürosunda temsil edilmektedir.

Kuruluşundan beri, STEPV eğitim aktiviteleri organize etmiştir ve bu aktiviteler zaman içinde sayısal ve niteliksel olarak artmaktadır.

Valensiyalı Sendikalar arası’nın eğitimde yaygın tecrübeleri vardır. STEPV 1998’den beri işçilere yönelik, devlet kurumları tarafından akredite edilmiş eğitim planlamaları organize etmiştir.

Valensiyalı Sendikalar arası 2004 yılında, Melchor Botella Ticaret Eğitimi Okulu’nun (ESFMB) yaratıldığı günde, Valensiyalı Sendikalar arası uygulaması olan, sektöre ait işçilerin eğitim ihtiyaçlarını yönetmek için sorumlu eğitim yönetimi ve planlamasında önemli bir atılım yapılmıştır. ESFMB’nin kar amacı yoktur, bu yüzden eğitim aktiviteleri parasız olduğunu ve parasız olmadığı zaman da fiyatın öğrenciler için minimum fiyat olacağını garanti etmiştir. Okul en yüksek kalitedeki eğitim aktivitelerinden sorumludur, çalışma koşullarının ve işçilerin yeteneklerinin geliştirilmesine bağlısınız ve mümkün olan en yüksek idari farkındalığa sahipsinizdir.

ESFMB halihazırda aşağıdaki kurumlarla işbirliği anlaşmalarını imzalamıştır: 

 • Valensiya Üniversitesi
 • Jaume I Castellón Üniversitesi
 • Valencia Hastabakıcılık Koleji
 • Valensiya dili Konuşulan Ülkelerdeki Çiftçi ve Çiftlik İşçilerinin Birliği 
 • Kanarya Deniz Güvenliği Okulu
 • Bilgimatik
 • Kolektif LAMBDA
 • Segovias ACSUD
 • FUNDAR : Valensiya Dayanışma ve Gönüllülük Kuruluşu 
 • Editör Wolters Kluwer
 • Florida Koleji 
 • Valencia’daki Çocuklar için Filozofi Merkezi

Ayrıca aşağıdaki enstitülerin eğitim aktivitelerini ESFMB tarafından onaylanmıştır:

 • SERVEF: Valensiya İstihdam ve Çalıştırma Kurumu
 • EVES: Valensiya Sağlık Çalışmaları Okulu
 • Yapı Kuruluşu
 • Kalkınma Bakanlığı
 • Ulaşım ve Lojistik Genel Müdürlüğü 
 • IVASPE: Valensiya Kamu Güvenliği ve Emniyeti Enstitüsü
 • INVASAT: Valensiya Güvenlik Enstitüsü
 • SEMICYUC Yoğun Bakım İlaçları ve Koroner Birimleri İspanyol Kuruluşu
 • Üç Taraflı Kuruluş
 • İçişleri Bakanlığı

Web sitesi: http://stepv.intersindical.org

 

 

 

Proje Ortağı

 

Ankara Ticaret Odasi


Mayıs 1923’te kurulan Ankara Ticaret Odası (ATO), 100,000’den fazla kayıtlı üyesiyle kar amacı gütmeyen, kendi kendini finanse eden, özel bir sivil toplum kuruluşudur. Ankara Ticaret Odas’ında, asıl amacı üyelerinin iş hayatlarını eğitim, sağlık, sigorta ve danışmanlığı kapsayacak şekilde her yönüyle destekleyerek onların ticari hayatının standartlarını yükseltmek olan 68 meslek komitesi bulunmaktadır. Üyelik aidatları ve belgeleme harçları gelirinin asıl kaynaklarını oluşturmaktadır. ATO, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin üyesidir. Günlük çalışmalarında bütün ICC kurallarını kullanmaktadır ve ISO 9000 certifikası bulunmaktadır.

ATO her ay birkaç kere paneller, seminerler ve sempozyumlar organize etmekte ve böylece Türkiye’deki hatta dünyaki güncel olayların detaylıca tartışılabileceği bir platform sağlamaktadır. ATO kamu refahı ve yararı adına organize edilen çeşitli kampanyalarla, Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği tarafından iki altın madalya ile ödüllendirilmiştir. ATO geleceği planlanlar ve üyelerinin ticari rekabet edilebilirliğini arttırmak ve şehrin refahına da katkı sağlamak için üyelerine teknik destek sağlar şekilde organize edilmiştir. ATO’nun birincil hedefi şehirdeki özel ticari şirketlerin sayılarını artırmak ve varolan şirketleri dünya ile rekabet edebilmeleri için daha rekabetçi hale getirmeye çalışmak ve böylece dolaylı olarak bölgenin zenginliğini arttırmaktır.

En önemli görevleri aşağıda sıralanmıştır;

 • Kendisini üye yerel özel şirketlere hizmete adamak 
 • Profesyonel etiği ve karşılıklı dayanışmayı korumak ve uygun bir yöntemle ticaret ve sanayinin menfaatlerini geliştirmeyi denemek
 • Öncelikli bölgelerde bölgesel  ortaklıklara odaklanmak 
 • Toplum mühendisliği için ekonomik ve ticari verileri bildirmek (toplumda fikir birliği)
 • Bölgedeki ticari aktivitelerle ilgili araştırma ve incelemeler  yapmak ve rapor, istatistik vb. hazırlamak

Web sitesi: www.atonet.org.tr

Projenin mikro-KOBİ’lere sundukları:

 • Aile yönetimi ve iş uygulamaları alanlardaki mevcut durum 
 • Eğitim programı ve eğitim materyalleri bunları takiben varislerin yararlı örneklerle ve kavramlarla ve iş uygulamalarıyla öğrenebilecekleri örnek olay incelemeleri yaklaşımı         
 • Mikro-KOBİ’ler arasındaki başarılı iş transferini ve en iyi uygulamaların değişimini kolaylaştıran Android temelli mobil uygulama aracılığıyla taşınabilir öz-değerlendirme servisi
 • Bulgaristan, Almanya, Yunanistan, İspanya ve Türkiye’den 150 mikro-test aşaması ve sonuçları