2014 Yılı Teklif Çağrısı Döneminde Erasmus+ Ana Eylem 2- Yetişkin Eğitimi Alanında Stratejik Ortaklıklar kapsamında kabul edilen ve koordinatörlüğünü Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Seyhan FIRAT’ın yaptığı “Training Entrepreneurs in Connecting Generations and Supporting Successful Business Succession Planning for micro-SMEs” isimli projenin final konferansı 03 Haziran Cuma günü saat 09:00’da Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Konferans Salonunda yapılacaktır. Bu proje modern teknoloji araçlarını kullanarak KOBİlerin fonksiyonları, günlük işleyiş bilgileri ve aile şirketleri (KOBİler ve mikro-KOBİler) sahiplerine danışmanlık rolüyle yardım hakkında faydalı bilgiler sağlamayı   amaçlamıştır. Detaylı bilgi için http://www.into-generation.eu/ adresinin ziyaret edilmesi önerilir.

Final Konferansının açılışı sabah 09:30’da Prof Dr. Seyhan Fırat tarafından yapılırken, bu projenin neden yapıldığı anlatılacaktır. Bulgaristan’dan Andrean Lazarov proje kapsamında uygulanacak eğitimin pedagojik çerçevesi ile ilgili bilgi verirken, Dr. Alper Güzel ve Yunanistan’dan Kostas Poulopoulos  eğitimde kullanılacak mobil öğrenme ve e-öğrenme konularında konferans vereceklerdir. Proje kapsamında uygulanan Pilot uygulamalar ile ilgili tüm proje ortakları tarafından detaylı bilgi verilecektir. 

Konferansın öğleden sonraki oturumlarında Belçika’dan Karel Van Isacker, KOSGEB’den yetkili bir kişi, Sütçü İmam Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mustafa Taşlıyan, Erciyes Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mahmut Özdevecioğlu sosyal girişimcilik ve ülkemizdeki uygulamaları hakkında vereceklerdir. Program saat 16:00’da katılımcılardan gelen soru ve katkılar ile son bulacaktır.

Projenin mikro-KOBİ’lere sundukları:

  • Aile yönetimi ve iş uygulamaları alanlardaki mevcut durum 
  • Eğitim programı ve eğitim materyalleri bunları takiben varislerin yararlı örneklerle ve kavramlarla ve iş uygulamalarıyla öğrenebilecekleri örnek olay incelemeleri yaklaşımı         
  • Mikro-KOBİ’ler arasındaki başarılı iş transferini ve en iyi uygulamaların değişimini kolaylaştıran Android temelli mobil uygulama aracılığıyla taşınabilir öz-değerlendirme servisi
  • Bulgaristan, Almanya, Yunanistan, İspanya ve Türkiye’den 150 mikro-test aşaması ve sonuçları