12.05.2016 tarihinde saat 10:00- 12:30 saatleri arasında Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Konferans Salonunda 45 kişinin katılımı ile InTo Generation Projesinin Piloting Toplantısı yapılmıştır. Farklı sektörlerden birçok kişinin katıldığı toplantıda öncelikle proje hakkında bilgi verildi. Sonrasında proje eğitim süreci ve materayalleri ile ilgili bilgi verilerek eğitim öncesi ilk değerlendirmeler yapıldı. Prof. Dr. Seyhan Fırat ve Dr. Alper Güzel tarafından yapılan toplantıda,  proje eğitim materyalleri ile ilgili basılı materyaller katılımcılara verilerek bir sonraki toplantının 26.05.2016 traihinde yine aynı mekanda yapılması kararlaştırıldı. Katılım gösteren tüm sektör temsilcilerine çok teşekkür ediyoruz. 

Projenin mikro-KOBİ’lere sundukları:

  • Aile yönetimi ve iş uygulamaları alanlardaki mevcut durum 
  • Eğitim programı ve eğitim materyalleri bunları takiben varislerin yararlı örneklerle ve kavramlarla ve iş uygulamalarıyla öğrenebilecekleri örnek olay incelemeleri yaklaşımı         
  • Mikro-KOBİ’ler arasındaki başarılı iş transferini ve en iyi uygulamaların değişimini kolaylaştıran Android temelli mobil uygulama aracılığıyla taşınabilir öz-değerlendirme servisi
  • Bulgaristan, Almanya, Yunanistan, İspanya ve Türkiye’den 150 mikro-test aşaması ve sonuçları