InTO Generation Projesi'nde Piloting çalışma paketi kapsamında 2. toplantı 26.05.2016 tarihinde saat 10:30-13:00 saatleri Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Konferans Salonunda yapıldı. Farklı sektörlerden toplam 60 kişinin katıldığı toplantıda, Prof. Dr. Seyhan Fırat, Dr. Alper Güzel ve ATO temsilcisi Özüm Akdere  tarafından eğitim modülleri ile ilgili detaylı bilgiler verildi. İnteraktif gerçekleştirilen toplantıda katılımcıların konu ile ilgili görüş ve önerilerine yer verilerek yetersizlik görülen konularda detaylı olarak eğitim verildi. eğitim sonunda yapılan değerlendirmelerde katılımcıların bilgi düzeyleri tekrar değerlendirildi. Katılm gösteren tüm sektör temsilcilerine teşekkür ederiz. 

Projenin mikro-KOBİ’lere sundukları:

  • Aile yönetimi ve iş uygulamaları alanlardaki mevcut durum 
  • Eğitim programı ve eğitim materyalleri bunları takiben varislerin yararlı örneklerle ve kavramlarla ve iş uygulamalarıyla öğrenebilecekleri örnek olay incelemeleri yaklaşımı         
  • Mikro-KOBİ’ler arasındaki başarılı iş transferini ve en iyi uygulamaların değişimini kolaylaştıran Android temelli mobil uygulama aracılığıyla taşınabilir öz-değerlendirme servisi
  • Bulgaristan, Almanya, Yunanistan, İspanya ve Türkiye’den 150 mikro-test aşaması ve sonuçları