Doç. Dr. Bülent ELBASAN 01.04.2016 tarihinde Eskişehirde gerçekleştirilen Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Disiplinlerarası Erken Müdahale Kongresi'ne katılarak projemiz ile ilgili bilgi verdi. Eğitim ve Rehabilitasyon sektöründen yaklaşık 500 katılımcının yer aldığı toplantıda ülkemizdeki ve Avrupadaki mevcut durum tartışılarak katılımcılara bilgi verdi. 

Projenin mikro-KOBİ’lere sundukları:

  • Aile yönetimi ve iş uygulamaları alanlardaki mevcut durum 
  • Eğitim programı ve eğitim materyalleri bunları takiben varislerin yararlı örneklerle ve kavramlarla ve iş uygulamalarıyla öğrenebilecekleri örnek olay incelemeleri yaklaşımı         
  • Mikro-KOBİ’ler arasındaki başarılı iş transferini ve en iyi uygulamaların değişimini kolaylaştıran Android temelli mobil uygulama aracılığıyla taşınabilir öz-değerlendirme servisi
  • Bulgaristan, Almanya, Yunanistan, İspanya ve Türkiye’den 150 mikro-test aşaması ve sonuçları