23.03.2016 tarihinde Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde İnTo Generation Projesi ile ilgili bilgilendirme toplantısı Prof. Dr. Seyhan Fırat Tarafından Yapıldı. Proje kapsamınında küçük ve orta ölçekli işletmeler ve mevcut durum ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Projenin mikro-KOBİ’lere sundukları:

  • Aile yönetimi ve iş uygulamaları alanlardaki mevcut durum 
  • Eğitim programı ve eğitim materyalleri bunları takiben varislerin yararlı örneklerle ve kavramlarla ve iş uygulamalarıyla öğrenebilecekleri örnek olay incelemeleri yaklaşımı         
  • Mikro-KOBİ’ler arasındaki başarılı iş transferini ve en iyi uygulamaların değişimini kolaylaştıran Android temelli mobil uygulama aracılığıyla taşınabilir öz-değerlendirme servisi
  • Bulgaristan, Almanya, Yunanistan, İspanya ve Türkiye’den 150 mikro-test aşaması ve sonuçları