Gzi Üniversitesi Proje Ekibi olarak Prof. Dr. Seyhan Fırat, Doç. Dr. Bülent ELBASAN, Dr. Alper Güzel Ulusal Ajans Yetişkin Eğitimi Koordinatörü Sayın Vahid SADAL ile toplantı yapmışlardır. Projenin sürecinin değerlendirildiği toplantıda karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu. 

Projenin mikro-KOBİ’lere sundukları:

  • Aile yönetimi ve iş uygulamaları alanlardaki mevcut durum 
  • Eğitim programı ve eğitim materyalleri bunları takiben varislerin yararlı örneklerle ve kavramlarla ve iş uygulamalarıyla öğrenebilecekleri örnek olay incelemeleri yaklaşımı         
  • Mikro-KOBİ’ler arasındaki başarılı iş transferini ve en iyi uygulamaların değişimini kolaylaştıran Android temelli mobil uygulama aracılığıyla taşınabilir öz-değerlendirme servisi
  • Bulgaristan, Almanya, Yunanistan, İspanya ve Türkiye’den 150 mikro-test aşaması ve sonuçları