On the behalf of Gazi Unversity, Prof. Fırat, Dr. Guzel has visited Deniz KESME AS.

 

They have informed the company and its memebers about the InTO Generation Project and its output on 18th of July 2016.

 

 

 

2014 Yılı Teklif Çağrısı Döneminde Erasmus+ Ana Eylem 2- Yetişkin Eğitimi Alanında Stratejik Ortaklıklar kapsamında kabul edilen ve koordinatörlüğünü Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Seyhan FIRAT’ın yaptığı “Training Entrepreneurs in Connecting Generations and Supporting Successful Business Succession Planning for micro-SMEs” isimli projenin final konferansı 03 Haziran Cuma günü saat 09:00’da Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Konferans Salonunda yapılacaktır. Bu proje modern teknoloji araçlarını kullanarak KOBİlerin fonksiyonları, günlük işleyiş bilgileri ve aile şirketleri (KOBİler ve mikro-KOBİler) sahiplerine danışmanlık rolüyle yardım hakkında faydalı bilgiler sağlamayı   amaçlamıştır. Detaylı bilgi için http://www.into-generation.eu/ adresinin ziyaret edilmesi önerilir.

Final Konferansının açılışı sabah 09:30’da Prof Dr. Seyhan Fırat tarafından yapılırken, bu projenin neden yapıldığı anlatılacaktır. Bulgaristan’dan Andrean Lazarov proje kapsamında uygulanacak eğitimin pedagojik çerçevesi ile ilgili bilgi verirken, Dr. Alper Güzel ve Yunanistan’dan Kostas Poulopoulos  eğitimde kullanılacak mobil öğrenme ve e-öğrenme konularında konferans vereceklerdir. Proje kapsamında uygulanan Pilot uygulamalar ile ilgili tüm proje ortakları tarafından detaylı bilgi verilecektir. 

Konferansın öğleden sonraki oturumlarında Belçika’dan Karel Van Isacker, KOSGEB’den yetkili bir kişi, Sütçü İmam Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mustafa Taşlıyan, Erciyes Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mahmut Özdevecioğlu sosyal girişimcilik ve ülkemizdeki uygulamaları hakkında vereceklerdir. Program saat 16:00’da katılımcılardan gelen soru ve katkılar ile son bulacaktır.

InTO Generation Projesi'nde Piloting çalışma paketi kapsamında 2. toplantı 26.05.2016 tarihinde saat 10:30-13:00 saatleri Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Konferans Salonunda yapıldı. Farklı sektörlerden toplam 60 kişinin katıldığı toplantıda, Prof. Dr. Seyhan Fırat, Dr. Alper Güzel ve ATO temsilcisi Özüm Akdere  tarafından eğitim modülleri ile ilgili detaylı bilgiler verildi. İnteraktif gerçekleştirilen toplantıda katılımcıların konu ile ilgili görüş ve önerilerine yer verilerek yetersizlik görülen konularda detaylı olarak eğitim verildi. eğitim sonunda yapılan değerlendirmelerde katılımcıların bilgi düzeyleri tekrar değerlendirildi. Katılm gösteren tüm sektör temsilcilerine teşekkür ederiz. 

12.05.2016 tarihinde saat 10:00- 12:30 saatleri arasında Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Konferans Salonunda 45 kişinin katılımı ile InTo Generation Projesinin Piloting Toplantısı yapılmıştır. Farklı sektörlerden birçok kişinin katıldığı toplantıda öncelikle proje hakkında bilgi verildi. Sonrasında proje eğitim süreci ve materayalleri ile ilgili bilgi verilerek eğitim öncesi ilk değerlendirmeler yapıldı. Prof. Dr. Seyhan Fırat ve Dr. Alper Güzel tarafından yapılan toplantıda,  proje eğitim materyalleri ile ilgili basılı materyaller katılımcılara verilerek bir sonraki toplantının 26.05.2016 traihinde yine aynı mekanda yapılması kararlaştırıldı. Katılım gösteren tüm sektör temsilcilerine çok teşekkür ediyoruz. 

21-24 Nisan 2016 tarihleri arasında Muğla'da gerçekleştirilen 16. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi kapsamında projemiz hakkında bilgiler verilerek katılımcılarla tartışmalar yapılmıştır.  

Projenin mikro-KOBİ’lere sundukları:

  • Aile yönetimi ve iş uygulamaları alanlardaki mevcut durum 
  • Eğitim programı ve eğitim materyalleri bunları takiben varislerin yararlı örneklerle ve kavramlarla ve iş uygulamalarıyla öğrenebilecekleri örnek olay incelemeleri yaklaşımı         
  • Mikro-KOBİ’ler arasındaki başarılı iş transferini ve en iyi uygulamaların değişimini kolaylaştıran Android temelli mobil uygulama aracılığıyla taşınabilir öz-değerlendirme servisi
  • Bulgaristan, Almanya, Yunanistan, İspanya ve Türkiye’den 150 mikro-test aşaması ve sonuçları