Mantık

KOBİ’ler ve girişimciler bütün ekonomilerde önemli role sahiplerdir ve yenilik ve büyümenin de lokomotifi olarak istihdam ve gelirin anahtar dinamikleridir. OECD bölgesinde, özel sektörün yarıdan fazla iş gücüne istihdam sağlamaktadırlar. Avrupa Birliğinde bütün teşebbüslerin %99’dan fazlasına tekabül etmektedir. Üstelik, bu girişimlerin %91’i 10’dan az çalışanı olan mikro-KOBİ’lerdir. Mikro-KOBİ’ler bütün ekonomilerde büyük önem teşkil etmektedirler ve ekonomik toparlanma için esas unsurlardır.

Normal ekonomik koşullarda bile hükümetler, ayakta kalmak ve büyümek için, mikro-KOBİ’lerin özel politika ve programlara ihtiyaç duyduğunu fark etmiştir – bundan dolayı OECD üyeleri içindeki KOBİ’lerin halen mevcut olan sıralaması ölçülmektedir. Buna ragmen Avrupa çapında devam eden krizle özellikle sert bir şekilde çarpılmışlardır. Bu şirketler birçok nedenden dolayı şimdi daha dayanıksızlar: sadece finansal kaynaklara ulaşmadaki geleneksel zorluklardan değil ayrıca:

  • Halihazırda zaten küçüklerken küçülmeye gitmek onlar için zor;
  • Ekonomik aktivitelerinde ayrı ayrı daha az çeşitlenmişlerdir.;
  • Daha güçsüz finansal yapıları var (düşük işletme sermayesi vb.); 
  • Düşük kredi notları var ya da hiç yok; 
  • Ciddi şekilde krediye bağımlılar ve daha az finansal seçenekleri var.

 

 

Projenin mikro-KOBİ’lere sundukları:

  • Aile yönetimi ve iş uygulamaları alanlardaki mevcut durum 
  • Eğitim programı ve eğitim materyalleri bunları takiben varislerin yararlı örneklerle ve kavramlarla ve iş uygulamalarıyla öğrenebilecekleri örnek olay incelemeleri yaklaşımı         
  • Mikro-KOBİ’ler arasındaki başarılı iş transferini ve en iyi uygulamaların değişimini kolaylaştıran Android temelli mobil uygulama aracılığıyla taşınabilir öz-değerlendirme servisi
  • Bulgaristan, Almanya, Yunanistan, İspanya ve Türkiye’den 150 mikro-test aşaması ve sonuçları