Hedefler ve Stratejiler

 

Hedefler

Nesiller arası iş transferi, en büyük işverenler olarak Mikro-KOBİ’lerin yaşam döngülerinde önemli bir aşamadır. 

Ayrıca, hedeflenen amaçlar: 

 • Katılımcı mikro-KOBİ’leri eğitim ve eğitim aktiviteleri ötesinde kazanç ve bilgi kullanımını, kişisel gelişimi kolaylaştırmak için beceri ve nitelikleri, istihdam edilebilirlik ve Avrupa iş piyasasına katılımı açısından destelemek,
 • öğrenim sistemlerindeki, kurumlardaki ve uygulamalardaki  kalite ve yeniliğe desteklemek, 
 • Kurumlar ve yaratıcı bilişim ve iletişim teknolojileri tabanlı araçlar arasındaki işbirliğini geliştirmektir.

 

Stratejiler

In To Generation Projesi Mikro-KOBİ işyeri sahiplerinin ihtiyaçlarına göre ayarlanmış mobil öğrenme sağlayacak. Sonuç olarak, KOBİ’lerin 91.8 %’i 10’dan az çalışanı olan mikro-KOBİ’dir. Ve bu mikro-KOBİ’ler konunun özüne hitap eden ve taşınabilir kısa-öz eğitimleri gerekli kılmaktadır. Ayrıca proje bu sektöre de odaklanacak ve mikro-KOBİ’lere, her ne zaman ve her nerede olursa olsun esnek öğrenme için ve onların ihtiyaçlarına göre uyarlanmış olan eğitim materyalleri sağlayacaktır: 

 • Esas olarak örnek olay ve iyi uygulamalar tabanlı yeni eğitim programı ve eğitim  materyalleri 
 • Mikro-KOBİ sahipleri ve varislerinin doğru karar vermelerine rehberlik etmek için online versiyonları ile grup eğitim seanslarında kullanılabilecek taşınabilir bireysel değerlendirme aracı
 • Yukarıdaki bilgileri de kapsayacak ve cep telefonuyla ulaşılabilecek olan  e-kitap
 • Bütün ortak ülkelerde pilot eğitimler

Ayrıca en yüksek verimliliği başarmak için:

 • Mikro-KOBİ şirketi varislerine kendi kendilerine (uzaktan) işleri nasıl başarılı bir şekilde yapabileceklerini (pilot çalışmalar aracılığıyla) öğrenebilmelerine imkan sağlayacak özel öğretim programı ve eğitim materyalleri,
 • Verimli ve efektif yetenek seti kazanımları için gerekli desteği sağlayacak olan taşınabilir ve online öğretim platformu geliştirilecektir.

 

Projenin mikro-KOBİ’lere sundukları:

 • Aile yönetimi ve iş uygulamaları alanlardaki mevcut durum 
 • Eğitim programı ve eğitim materyalleri bunları takiben varislerin yararlı örneklerle ve kavramlarla ve iş uygulamalarıyla öğrenebilecekleri örnek olay incelemeleri yaklaşımı         
 • Mikro-KOBİ’ler arasındaki başarılı iş transferini ve en iyi uygulamaların değişimini kolaylaştıran Android temelli mobil uygulama aracılığıyla taşınabilir öz-değerlendirme servisi
 • Bulgaristan, Almanya, Yunanistan, İspanya ve Türkiye’den 150 mikro-test aşaması ve sonuçları