InTo Generation KOBİ’lerin rekabet edilebilirliğindeki zorluklara odaklanmaktadır

Sınır ötesi aile şirketleri organizasyonları örneğin alanlarında (daha gelişmiş kurumsal ve politik yapı vb.) uzun tecrübeleri olan ve son zamanlarda fenomen olan ülkeler arası değişimleri teşvik edebilirler.

Bütün Avrupa şirketlerinin %60’dan fazlası aile şirketi sektörüdür, ve bütün işlerde %40-%50’yi temsil eden kısmı aile tarafından sahiplenilmiştir. Aile şirketleri de diğer şirketlerle aynı finansal sınırlandırmalarla ve ayrıca belirli özel sorunlarla karşı karşıyadır. Sınır ötesi aile şirketleri organizasyonları örneğin alanlarında (daha gelişmiş kurumsal ve politik yapı vb.) uzun tecrübeleri olan ve son zamanlarda fenomen olan ülkeler arası değişimleri teşvik edebilirler. Avrupa Birliği Komisyonu’nun 2009 yılında Aile Şirketleri ile ilgili çıkardığı raporuna (“Aile Şirketleri ve İlgili Konulara Genel Bakış, Araştırma, Network KOBİ’lerin rekabet edebilirliğinin tanıtımı için politika ölçütleri”) göre, KOBİ’lerin karşılaştığı 3 tür sorun bulunmaktadır:

  • Şirketlerin çalıştığı çevreden kaynaklanan sorunlar: Politika yapıcıların aile işletmelerinin özelliklerinin, ekonomik ve sosyal katkılarının farkında olmaması; finansal konular (hibe ve veraset ve intikal vergisi vb., şirketin kontrolünü kaybetmeden finansmana erişim, yeniden yatırım yapılmış kazançların avantajlı vergi uygulamaları) 
  • Mikro-KOBİ’lerin iç meseleleri sonucu ortaya çıkan sorunlar: Mikro-KOBİ’lerin iş transferlerini önceden planlamasının öneminin aile firmaları tarafından fark edilmemesi, aile içi denge, mülkiyet ve girişim bünyesindeki iş durumu, yetenekli işgücünü etkilemek ve muhafaza etmekteki zorluklar
  • Hem iş çevresi hem de aile firmalarının iç meselelerine etki eden eğitim ile ilgili durumlarla bağlantılı sorunlar: Girişimcilik eğitimi eksikliği, aile şirketlerine özel işletme eğitimi ve aile şirketlerine özel konularda üzerine araştırma

InToGeneration özellikle ikinci zorluğa, mikro-KOBİ’lerde örgütsel yedeklemeye odaklanmıştır. Bu proje eğitim sağlayarak varislere var olan işlerini ailelerinden devralmaları için yardımcı olacaktır. Nesiller arasındaki iş transferi en büyük işverenler olarak mikro-KOBİ’lerin yaşam döngülerinde çok önemli bir aşamadır. Ayrıca, ulaşılacak amaçlar:

  • Katılımcı mikro-KOBİ’leri eğitim ve eğitim aktiviteleri ötesinde kazanç ve bilgi kullanımını, kişisel gelişimi kolaylaştırmak için beceri ve nitelikleri, istihdam edilebilirlik ve Avrupa iş piyasasına katılımı açısından destelemek,
  • öğrenim sistemlerindeki, kurumlardaki ve uygulamalardaki  kalite ve yenilikteki gelişmeleri desteklemek, 
  • Kurumlar ve yaratıcı bilişim ve iletişim teknolojileri tabanlı araçlar arasındaki işbirliğini geliştirmektir.

 

Projenin mikro-KOBİ’lere sundukları:

  • Aile yönetimi ve iş uygulamaları alanlardaki mevcut durum 
  • Eğitim programı ve eğitim materyalleri bunları takiben varislerin yararlı örneklerle ve kavramlarla ve iş uygulamalarıyla öğrenebilecekleri örnek olay incelemeleri yaklaşımı         
  • Mikro-KOBİ’ler arasındaki başarılı iş transferini ve en iyi uygulamaların değişimini kolaylaştıran Android temelli mobil uygulama aracılığıyla taşınabilir öz-değerlendirme servisi
  • Bulgaristan, Almanya, Yunanistan, İspanya ve Türkiye’den 150 mikro-test aşaması ve sonuçları