Proje hakkında

In to Generation projesi Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen bir projedir. Bu proje modern teknoloji araçlarını kullanarak KOBİlerin fonksiyonları, günlük işleyiş bilgileri ve aile şirketleri (KOBİler ve mikro-KOBİler) sahiplerine danışmanlık rolüyle yardım hakkında faydalı bilgiler sağlamayı   amaçlamaktadır. 

Ayrıca, InToGeneration projesi varolan işi ailelerinden devralma sürecinde varislere yardımcı olmak için onlara eğitim sağlamaya odaklanmaktadır. Bu günlerde, mevcut ekonomik ortamda, KOBİ sahipleri şirketlerinin varlıklarını göstermek için birçok zorlukla karşılaşmaktadır.

KOBİ’ler ve girişimciler bütün ekonomilerde önemli role sahiplerdir ve  yenilik ve büyümenin de lokomotifi olarak istihdam ve gelirin anahtar dinamikleridir. OECD bölgesinde, özel sektörün yarıdan fazla iş gücüne istihdam sağlamaktadırlar. Avrupa Birliğinde bütün teşebbüslerin %99’dan fazlasına tekabül etmektedir. Üstelik, bu girişimlerin %91’i 10’dan az çalışanı olan mikro-KOBİ’lerdir. Mikro-KOBİ’ler bütün ekonomilerde büyük önem teşkil etmektedirler ve ekonomik toparlanma için esas unsurlardır.

Bütün Avrupa şirketlerinin %60dan fazlası aile şirketi sektörüdür ve bütün işlerde %40-%50 yi temsil eden kısmı aile tarafından sahiplenilmiştir. Aile şirketleri de diğer şirketlerle aynı finansal sınırlandırmalarla ve ayrıca belirli özel sorunlarla karşı karşıyadır.

In To Generation projesi özellikle aile firmalarının iç meseleleri sonucu ortaya çıkan zorluklara odaklanır:

  • Mikro-KOBİ’lerin iş transferlerini önceden planlamasının öneminin aile firmaları tarafından farkında olunmaması 
  • Aile içi denge, mülkiyet ve girişim bünyasindeki iş durumu 
  • Yetenekli işgücünü etkilemek ve muhafaza etmekteki zorluklar

 

 

Projenin mikro-KOBİ’lere sundukları:

  • Aile yönetimi ve iş uygulamaları alanlardaki mevcut durum 
  • Eğitim programı ve eğitim materyalleri bunları takiben varislerin yararlı örneklerle ve kavramlarla ve iş uygulamalarıyla öğrenebilecekleri örnek olay incelemeleri yaklaşımı         
  • Mikro-KOBİ’ler arasındaki başarılı iş transferini ve en iyi uygulamaların değişimini kolaylaştıran Android temelli mobil uygulama aracılığıyla taşınabilir öz-değerlendirme servisi
  • Bulgaristan, Almanya, Yunanistan, İspanya ve Türkiye’den 150 mikro-test aşaması ve sonuçları