InTO generations Projects Partners has done their kick off meeting at Gazi University on 11-12 December 2014, in Ankara. After the welcome speech of the dean of the Technology Faculty, Prof FIRAT got the floor for the introduction of  the meeting. All the partners present according to the working packages that they are responsible on the agenda.    

Събитието се организира от JCI Bulgaria и е със заглавие – Бизнес под тепетата (Business on the hills). Форумът ще събере на едно място повече от 200 млади предприемачи, а също и опитни бизнесмени. Те ще обменят иновативни идеи и успешни бизнес практики в продължение на три дни между 9 и 11 Септември 2016 в х-л Империал, Пловдив. Програмата включва разнообразни дейности като презентации, тематични дискусии, неформални срещи и интерактивни игри. Идеята е участниците да се сближат и да създадат благоприятна атмосфера с цел установяване на бъдещи сътрудничества. Темите на форума са разделени в три направления: развитие, иновации и маркетинг.

Развитие:

• Как се създава иновативна стратегия

• Как да се сформира ефективен екип

• Как да вдъхновяваме хората около нас

• Защо винаги трябва да се подготвя стратегия за управление на риска

Иновации:

• Философията на днешните иноватори

• Процесът на иновация

• Създаване на среда благоприятстваща иновациите

• Как да се създаде иновационна култура

Маркетинг:

• Как успешно да предлагаме иновациите

• Как да пробие нашата бизнес идея

• Защо да вървим срещу пазара понякога може да е печелившо поведение

Повече за събитието и процедурата по регистрация може да намерите тук: http://nationalconvention.jci.bg/.

 

Проектът InToGeneration ще бъде популяризиран чрез брошури и неформални презентации, които ще бъдат осъществени по време на първия и третия ден от събитието. Очаква се гости на събитието да бъдат посетители от България, както и Великобритания, Турция, Испания и др.

 

Нова процедура: „Подкрепа за предприемачество” – планирано обвяване през юли и краен срок за набиране на проектите август. Ще се подкрепят лица, желаещи да развиват собствен бизнес, вкл. безработни и работещи, за плани- ране и стартиране на самостоятел- на стопанска дейност и самонае- мане. Общините и районите на общините са сред допустимите партньори. Проектите ще са в гра- ниците 100 хил. – 391 хил.лв. 

Източник: http://projects-namrb.org/images/IB/EB_2016_20.pdf

Проектът INTOGENERATION бе представен по време на конференция за плана за инвестиции в Европа

На 13 Май 2016г. Българското представителство на Европейската комисия представи плана за инвестиции в Европа 2014-2020, който е широко популярен като „планът Юнкер“. Събитието се проведе в гр. Пловдив, а сред поканените бяха и представителите на фирма Интерпроджектс. Официалната програма включваше представяне на плана с фокус върху възможностите за финансиране на инвестиционни проекти на български малки и средни предприятия. Както е известно, един от стълбовете на плана Юнкер е свързан именно с подкрепата на микро и малки предприятия с цел иновации и растеж. Бяха направени презентации и от няколко български банки, които вече имат удобрени кредитни линии за финансиране на проекти на български предприятия.

 

 

 

Друг акцент от работната програма, бе демонстрацията на Европейски портал за инвестиционни проекти, който ще публикува инициативи, които са финансово подкрепени от Европейската банка за възстановяване и развитие. Форумът завърши с реч на г-жа Кристалина Георгиева, еврокомисар по финансови и бюджетни въпроси. След нейното изказване, участниците имаха възможност да задават въпроси, свързани с политиката на ЕС по отношение на подкрепата на бизнеса, а самата г-жа Георгиева отговори търпеливо и изчерпателно като дори си позволи да се пошегува с участниците. Като цяло, тонът на срещата бе конструктивен, а участниците задаваха активно въпроси, в специално отворения онлайн форум посветен на събитието.

 

 

В неформалната част, представителите на Интерпроджектс имаха възможност да запознаят участниците, включително и г-жа Георгиева, с обучителната платформа, създадена в рамките на проекта INTOGENERATION. Участниците в събитието надхвърлиха 85 души, сред които: кметът на гр. Пловдив, зам. кметове, експерти, представители на бизнеса, сдружения на малки и средни предприятия и млади предприемачи. Разбира се, и евродепутати и членове на представителството на Европейската комисия в България.

През последните години българските микро, малки и средни предприятия изпитват все по-засилващия се натиск на техните конкуренти, работещи на европейския пазар. Тази нова бизнес динамика изисква все по-иновативни подходи в правенето на бизнес и в позиционирането на предприятията на общия европейски пазар. Променя се и правната регулация не само на национално, но и на европейско ниво.

Във връзка с приемането на Закона за малкия бизнес в Европа (SBA, 2008) Европейския съвет очерта достъпа до финансиране, регулаторната среда и достъпа до пазари като приоритетни теми на действие.

По данни на проучване от Европейската комисия във връзка с действието на Закона за малкия бизнес в Европа за 2012 г. само 13.57% от микро, малките и средните предприятия в България въвеждат иновации в продуктовото си портфолио или в бизнес процесите, което е по-малко от половината на средните за Европа 36.19%.

Същото изследване показва, че през 2014 г. само 31% от българските микро, малки и средни предприятия обучават своите служители/работници, което се доближава до половината на средната за Европа стойност от 66%. Две години по-късно наблюденията показват, че тази тенденция се променя бавно и сигурно. Българските собственици на микро, малки и средни предприятия все повече разбират необходимостта от продължаващо обучение на своите кадри.

Използваме повода да ви напомним, че проекта InToGeneration навлиза в една от най-интензивните си фази, а именно тестване на създадените обучителни материали. Обучителните модули скоро ще бъдат достъпни на български език в електронен формат за дистанционно учене през платформи за компютър и андроид мобилни устройства. Фокусът на обучението ще бъде върху формиране на умения за успешно трансфериране на бизнеса от възрастните и опитни собственици към техните наследници.

Напомняме ви, че официалният сайт на проекта е мястото, от което можете да научавате последните новини не само за развитието на проекта, но и за всичко актуално от света на микро, малките и средните предприятия.

Проект InToGeneration е разработен с цел да се подкрепят младите наследници да преминат по-гладко през процеса на поемане на семейния бизнес от по-старото към по-младото поколение. Мисията на проекта е да се гарантира, че младите предприемачи са добре подготвени, за да направят оценка на съществуващия бизнес и да вземат добре информирано решение, когато решат да продължат бизнеса. Разработва се иновативна програма за бизнес обучение за възрастни, която ще подобри знанията и уменията на младите предприемачи-наследници във връзка с това как да продължат управлението на микро предприятието по печеливш начин. Съдържанието на обучението се състои от основните теоретични бизнес модели, практически примери и видеоклипове в отговор на реални бизнес тенденции и изисквания. В допълнение към съдържанието на практическото обучение се използват и случаи от практиката, представящи ежедневните предизвикателства в управлението и справянето с тях.

В началото на 2016 г. партньорите по проекта ще започнат да набират доброволци от целевата група, които ще оценяват обучителната програма на проект InToGeneration в 5-те страни партньори – България, Германия, Гърция, Испания и Турция. Очаква се общо 150 микро предприятия да участват във фазата на пилотиране на проекта. Те ще предоставят обратна информация и препоръки за качеството и приложимостта на обучителната програмата на InToGeneration. Въз основа на получената обратна връзка, консорциумът по проекта ще вземе решение за по-нататъшни стъпки за подобряване и популяризиране на обучителните модули.

Обучителният курс по проект InToGeneration предлага 12 модула:

 • Модул 1: Общо въведение в иновативната програма описва педагогическия подход в курса, приложената учебна методология и структурата на провеждане на курса.

 

 • Модул 2: Общ мениджмънт описва етапите от процеса на управление и снабдява наследниците с умения и нагласи за ефективно управление и лидерство на микро-предприятията.

 

 • Модул 3: Управление на процеса по прехвърляне на бизнеса представя същността на прехвърлянето на знанията и ресурсите от старото към младото поколение.

 

 • Модул 4: Комуникация описва различните аспекти на вербалната и невербалната комуникация и как те могат да повлияят на цялостното бизнес представяне на мениджъра на микро-предприятието.

 

 • Модул 5: Лидерство предоставя информация за различните лидерски стилове и помага на обучаемите да усъвършенстват уменията си.

 

 • Модул 6: Разбиране за растеж покрива теми като естество и проекция на растеж, ефективно управляване на капитала, разбиране за конкуренцията и други важни аспекти, които спомагат за анализирането на бизнес възможностите на малкото предприятие.

 

 • Модул 7: Креативност и иновация предоставя насоки на обучаемите във връзка с прилагането на креативни бизнес решения и какви биха били ползите ако младият наследник (мениджър) използва иновативни подходи и разработки.

 

 • Модул 8: Маркетинг предоставя основна информация за компонентите на маркетинговия микс, както и стратегии за ефективна реклама и маркетинг.

 

 • Модул 9: Електронна търговия и социална бизнес стратегия има за цел да подкрепи прилагането на електронни инструменти и платформи за стимулиране на растежа на компанията.

 

 • Модул 10: Превенция на професионалните заболявания & Здравословни и безопасни условия на труд предоставя информация и насоки за превенция на рисковете на професиите и съответното национално и международно законодателство за микро-предприятията. 

 

 • Модул 11:  Околна среда & Управление на отпадъците предлага съвети за справяне с отпадъците и използване на техники и решения, спестяващи ресурси.

 

 • Модул 12: Зелена икономика и политика се фокусира върху теоретичното и практическото съобразяване с проблеми на околната среда и корпоративната социална отговорност. 

 

Учебното съдържание ще бъде достъпно на английски, български, гръцки, немски и турски. Ако искате да участвате в предстоящите обучения в рамките на проект InToGeneration, можете да се свържете със съответния национален партньор. Можете да се обръщате и към Координатора на проекта университет „Гази“ (Турция) за всички въпроси, които имате относно проект InToGeneration. Контактите на всички партньори могат да бъдат намерени в съответната секция на уеб сайта на проекта www.into-generation.eu/index.php/en/partners.

Проф Сейхан Фират и д-р Бюлент Елбасан от организацията - координатор (Университета Гази) участваха в предаване на живо в неделя 10 януари от 15.30 на Euro Star TV канал в програма, посветена на Еразъм +, къдетопредставиха проекта IntoGeneration.

 

* Добре дошли в Еразъм +- програма за всички *


Ерхан Eртюрк: (един от известните телевизионни водещи в Турция): „Това е нова част на нашето предаване и сега ще имаме удоволствието да Ви представим един нов Европейски проект и затова Ви представям новите ни гости. Днес ние ще говорим за проекта в Интодженерейшън (IntoGeneration). Наши гости са проф. Сейхан Фират, декан на Технически факултет на Университет Гази, който е координатор на проекта и д-р Алпер Гюзел, който е изследовател по проекта.“

Ерхан
Eртюрк: „Моля, дайте кратка информация за проекта“

проф. Сейхан Фират:
  „Преди да започнем да пишем поекта търсихме много документи за справки за проблемите и статуса на микропредприятията, както в Турция, така и на Европейско ниво. Така открихме, че Европейският съюз (ЕС) съобщава за три основни проблеми свързани с вътрешни и външни фактори, както и като цяло устойчивостта или институционализацията на микро, малки и средни предприятия. Нашият проект е фокусиран върху устойчивото развитие на микро, малки и средни предприятия и най-вече по отношение на прехвърлянето на управлението, опита и експертизата към новите (по-млади) поколения. Имаме пет партньори, а именно: Електронен компас от Гърция, Берлинк от Германия, Интерпроджектс от България, Синдикат СтепВи от Испания и Търговската камара в Анкара от Турция. Ние работим всички заедно в много добро хармонизирано сътрудничество.

Ерхан
Eртюрк: „Какво е съотношението на микро предприятията в общия икономически приход в Европа?“

Д-р Алпер Гюзел:
„В Европа 90% от бизнеса се осъществява от микро предприятия, а също и по отношение на заетостта над 90% са заетите в микро предприятия. Това е много голям брой и ние искаме да се подготвят учебна програма и обучителни модули по новаторски начин да се обучат собствениците и правоприемници на семейния бизнес в микро предприятията в Европа. Създали сме 12 обучителни модула, като сме диверсифицирали създаването им от различни партньори. Обучението ще се осъществява чрез електронна обучителна платформа и мобилно приложение за смартфони за да достигне до колкото е възможно най-много хора. Всички материали ще бъдат достъпни на 6 езика и ще се предлагат безплатно и чрез двата метода.

Според резултатите от въпросника, който бяхме приготвили, ние успяхме да идентифицираме основните нужди на целевата група. Имаше повече от 500 микро фирми, представящи семеения бизнес, които участваха в проучването. След оценка на резултатите, ние сме разработили иновативна обучителна програма, съобразена с техните нужди.

Сътрудничеството между страните-участнички в ЕС ни даде възможност да разменим информация и опит относно настоящата ситуация по отношение на трансферът на управлението на фирмите към по-младата генерация в тези страни, а също допринесе да обобщим различните аспекти на процеса, който да ни позволи да се разработи унифицирана  учебна програма с модулно съдържание. Така че, на национално и международно ниво микро фирмите имат възможност да получат информация и почерпят опит за да се намери решение за всеки индивидуален проблем, с който те се сблъскват.

Няколко са начините, по които си сътрудничим – международни партньорски срещи по този проект, размяна на регулярни имейли, срещи по Скайп, които ни дадоха възможност да работим интензивно и в синхрон за да можем да спазим всички утвърдени срокове за изпълнение.

Ерхан
Eртюрк: „Как успявате да достигнете до целевата група на проекта?“

проф. Сейхан Фират:
„Тази телевизионна програма ни дава възможност да достигнем до различни групи на национално и международно ниво, тъй като се излъчва и в някой Европейските страни. Ние също така публикуваме информация в средствата за масово осведомяване - периодичен печат, вестници, статии, както и организираме семинари и  уъркшопове и т.н. за да достигнем до тези хора.

В края на проекта ние планираме да организира финална конференция под домакинството на Университета Гази в Анкара.“

Ерхан Ертюрк:
„Както аз разбирам този проект е отлична възможност, тъй като доколкото знам, в Турция има само няколко фирми, които са оцелели повече от 100 години.

Благодаря ви много, че дойдохте и споделихте тази интересна информация по проекта с нас.“

проф. Сейхан Фират:
„Ние също ви благодарим, че ни дадохте възможност да споделим за нашия проект и така да достигне до огромен брой хора. Ние също така сме готови за всякакъв вид сътрудничество с медиите и в бъдеще.“

Следващипредставяния на проекта:

05 февруари 2016 г. - Nottingham Trent University, UK - Техническа кръгла маса за новите ИКТ решения в образованието завъзрастни
15 Април 2016 - Международен семинар за бъдещите тенденции в управлението на малки и средни предприятия - Пловдив, България
10 Май 2016 - Международна работна среща "Мобилният живот - новият подход в образование за възрастни ", Никозия, Кипър

27 Май, 2016 - Европейска конференция "ИКТ решения, в подкрепа на управлението на малки и средни предприятия в областта на здравеопазването и хранителните добавки " - Брюксел, Белгия
31 Май, 2016 - Международен семинар на тема "Как ИКТ може да подкрепи управлението на малките и средни предприятия в Европа", Истанбул, Турция

Представяне на проекта в рамките на национална конференция за човешките ресурси и пазара на труда на 21 декември 2015 г. в Пловдив, България.

 

Представяне на проекта в рамките на работна среща със собствениците на малки и средни предприятия на 18 декември 2015 г. в Пловдив, България.

Представяне на проекта по време на национална конференция за развитието на човешкия капитал на 09 декември 2015 г. в София, България.

Interprojects ще присъства на събитието"Младежта и социалните медии: Променяйки света на работните места и уменията", представено от Tata Consultancy Services,което ще се проведе на 26 януари 2016 г. в Брюксел, Белгия.
Как социалните медии променят начина, по който младите хора търсят работни места? Как трябва да се адаптират фирмите? Трябва ли училищата и университетитеда обучават студентите  заизползването на социалните медии?
 Може търсещите работа и работодателите да съвместят гледните си точки, ако те не разполагат силно присъствие в социалните медии?
Кога: вторник, 26 януари 2016 - Регистрацията започва в 18:00.

Събитие: 18:30-19:50

Къде:Residence Palace, Polak Room, Rue de la Loi 155, 1040 Brussels

Членътна Консорциума по проекта InToGeneration  Electronic Compass участва в Start Up Safary в Атина, на 20-22 ноември 2015 г. По време на събитието бяха представени много нови идеи от новосъздадени предприятия и от по-старите такива, които се управляват от новото поколение. E-Compass предостави информация за проекта на участниците и разпространиброшури.

The Project offers to micro-SMEs

 • Current situation in the field of family management and business practices.
 • A curriculum and training material that follows a case study approach through which, successors can learn via handy examples, concepts and business practices.
 • A portable self-assessment service through Android based mobile application which facilitates successful business transfer and exchange of best practices between micro-SMEs. 
 • Testing phase and results with 150 micro-SMEs in Bulgaria, Germany, Greece, Spain and Turkey.