Το πρόγραμμα InToGeneration παρουσιάστηκε στη Σερβία, (στο Βελιγράδι) από την e-Compass στη συνάντηση που έγινε στις 12 με 15 Αυγούστου.  ο κύριος Κωνσταντίνος Πουλόπουλος ενημέρωσε με λεπτομέρεια σχετικά με το πρόγραμμα InToGeneration  κατά τη διάρκεια εργαστηρίου στο οποίο συμμετείχαν νέοι επιχειρηματίες και ήταν υπό την υποστήριξη του προγράμματος “Quality of European Youth Work- It’s about Youth“. 

Οι συμμετέχοντες από νέους οργανισμούς καθώς και νέοι επιχειρηματίες από την Ιταλία, Σλοβενία, Πολωνία, Σλοβακία, Βουλγαρία, Μαυροβούνιο και Ελλάδα ενημερώθηκαν πέρα από το πρόγραμμα και για την χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας μάθησης το περιεχόμενο των μαθημάτων, καθώς και τη χρήση της εγαρμογής του προγράμματος για κινητά.  Οι εντυπώσεις για το πρόγραμμα ήταν πολύ θετικές και οι συμμετέχοντες εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους για τη χρήση του υλικού τόσο για προσωπική χρήση όσο και για χρήση στους οργανισμούς τους.  

 

 

 

Το Έργο προσφέρει στις πολύ Μικρές και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις:

  • Ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης στον τομέα της διαχείρισης της οικογένειας και των επιχειρηματικών πρακτικών.

  • Ένα πρόγραμμα μαθημάτων συνοδευόμενο από εκπαιδευτικό υλικό, όπου ακολουθείται η μελέτη περίπτωσης, με το οποίο οι διάδοχοι (νέα γενιά) με απλά και σύντομα παραδείγματα θα κατανοήσουν τις έννοιες και τις επιχειρηματικές πρακτικές.

  • Μια Android εφαρμογή αυτό - αξιολόγησης συμβατή για κινητές συσκευές που βοηθά στην επιτυχημένη μεταβίβαση της επιχείρησης και στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των πολύ Μικρών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

  • Τα αποτελέσματα της δοκιμαστικής φάσης με τις 150 πολύ Μικρές και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν αρχικά στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στη Βουλγαρία, στη Γερμανία, στην Ελλάδα, στην Ισπανία και στη Τουρκία.