В началото на проекта всички партньори представиха ситуацията в техните страни относно МП.Подробен анализ бе представен в рамките на първата партньорска среща в Анкара, Турция в началото на месец Декември 2014г. Това помогна на членовете на консорциума да разберат спецификата, приликите и разликите във всяка страна от участващите в този проект. Чрез връзките по-долу можете да видите и свалите съответните презентации. 

Първоначално проучване на текущата ситуация на МП в Гърция - отвори в pdf 

Първоначално проучване на текущата ситуация на МП в България - отвори в pdf

Първоначално проучване на текущата ситуация на МП в Испания - отвори в pdf

Първоначално проучване на текущата ситуация на МП в Турция - отвори в pdf

Първоначално проучване на текущата ситуация на МП в Германия - отвори в pdf