Координатор на проекта

 

 

Turkiye Cumhuriyeti Gazi Universitesi Teknoloji Fakultesi

 

Факултетът е основан през 2009г. Той се състой от следните катедри, които са Строително инженерство, Компютърно инженерство, Електрическо и електронно инженерство, Индустриално инженерство, Енергийно инженерство, Производствено инженерство, , Металургия и материалознание, Автомобилно инженерство. 

Кемал Ататюрк, който е бил напълно наясно с факта, че младата република, създадена през 1923г., се нуждаела от искрата на младежта, отдал изключително значение на образованието. Видни архитекти от онова време са били помолени да изготвят проекти за създаването на училище за обучение на учители. Спечелилият проект на архитект Кемалетин, който бил ръководител на националната камара на архитектите, скоро се превърнал в блестяща сграда в центъра на Анкара, където през 1926г, бил създаден „Институт за обучение на учители за гимназиален клас“ – един от първите образователни институти на младата република. През 1926г. институтът бил преименуван като „Гази – колеж и обучителен институт за учители за гимназиален клас“, а през 1976 г. като „Обучителен институт Гази“. 

Създаването на Технически колеж за учители за момчета в Анкара и Технически колеж за учители за момичета в Анкара през 1935г., Колеж по икономически и търговски науки в Анкара през 1955г. и Колеж по инженерство и архитектура в Анкара през 1966г., изиграва основна роля в развитието на института. 

Като водещ център за висше образование и с дълбоки корени, Обучителен институт Гази бе преструктуриран като Университет Гази и получи водеща роля във висшето образование в страната. Университетът, който започна да обучава с 9 факултета, 12 академии и 4 института през 1982г. се превърна в един от главните образователни центрове в страната с 20 факултета, 1 консерватория, 5 академии, 11 професионални колежа, 45 изследователски центъра и 7 института. 

Базиран на модерните научни разбирания и основните принципи на Републиката, Университет Гази стана институция, в която опитът се синтезира с динамизъм в културно и интелектуално измерение. 

С квалифицираните си служители от почти 4000 професори, доктори, лектори, изследователи, инструктори и експерти, Университетът е постигнал средния на световно ниво брой студенти за всеки факултет. Университет Гази е управлявал множество проекти, финансирани от различни източници като ЕС, Тубитак (турска научна фондация), Служба за градско планиране и т.н. Университетът има капацитет да публикува резултатите от проектите си в национални и международни издания. Материалите, показващи резултатите от настоящия проект ще бъдат представяни на съответни конференции, семинари и срещи, като по този начин ще се осигури разпространяването на информацията към различни целеви групи в различен контекст. 

Университет Гази е един от най-големите в Турция с над 86 000 студенти, включително 60 000 бакалаври и 14 000 магистри, учещи в неговите 171 академични катедри. Също така в университета има над 1000 чуждестранни студенти от различни страни.  

Уебсайт: www.tf.gazi.edu.tr

 

 

 

Партньор

 

Electronic Compass

Електронен Компас“ е компания, предоставяща образователни и ИТ услуги, базирана в Гърция. Компанията се фокусира в продължаващото образование на възрастни и нейната мисия е да споделя напредъка в сферата на образованието. Съществуващата мрежа на компанията включва институции, организации и професионалисти в сферата на ИКТ, образованието и социалните науки. Електронен компас управлява и организира също и местни пилотни тествания с крайните целеви групи. 

Освен това компанията предлага и няколко решения като интерактивни и достъпни за хора с увреждания разработки на уебсайтове, електронна търговия, графики (брошури, лога и илюстрации), видео материали, 3D, интернет маркетинг и е-обучение. 

В допълнение на казаното по-горе, компанията е доста активна в предоставянето на курсове (чрез уеб платформи или с физическо присъствие) в сферата на социалните науки. Специалистът по социални науки на компанията има няколко години опит по въпросите на възрастните и изследванията на нови подкрепящи технологии за маргинализираните групи и тези в неравностойно положение. 

Уебсайт: e-compass.gr

Email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Address: Anaxagora 3 Argiroupoli, 16451 Athens, Greece

 

 

 

Партньор

BERLINK

БЕРЛИНК е немска организация с опит в организирането на квалифицирани професионални, образователни и трудови стажове в Берлин. 

Целта на компанията e в съответствие пасва на общите цели на Програмата „Еразъм+“: повишаване на привлекателността, подобряване на качеството и повишаване на сътрудничеството между образователните институции и предприятията. 

БЕРЛИНК всъщност има силно сътрудничество с широка мрежа от местни компании и е активно включена в проекти на ЕС, свързани с иновации и добри практики за активно участие на МП като домакини в проекти за мобилност. 

Благодарение на солидната си мрежа от международни партньори и процесът на международен обмен за стажове, БЕРЛИНК може да предостави стажове със съответното въздействие върху процеса на учене, чрез прилагане на иновативни модели (ECVET) и общ подход за планиране и доставяне на успешно обучение на работното място. 

БЕРЛИНК е много активна в участието си в европейски проекти, имащи за цел повишаване на развитието, трансфер и прилагане на иновативни практики, засилване употребата на ИКТ в образованието и обучението. 

Уебсайт: www.berlink.eu

 

 

 

Партньор

 

INTERPROJECTS Ltd.ИНТЕРПРОДЖЕКТС“ ЕООД е доставчик на обучения, а дейностите на фирмата са напълно насочени към хора с увреждания и възрастни хора. Фирмата е създаена през 2006г. и до този момент нашите дейности са били полезни за повече от 8562 диабетици, 10% от които са деца, 2000 хора с увреждания (включително и леки увреждания) и 453 жени с рак на гърдата. Те всички са били инструктирани как да използват помощните си апаратури, получили са здравно консултиране и обучение в профилактика на техните заболявания.

Екипът на ИНТЕРПРОДЖЕКТС е управлявал и участвал в няколко национални и международни проекти в сферата на достъпността, кариерно ориентиране, трудова заетост, менторинг, електронни игри и мрежи на работодатели на хора с увреждания, образование, безработица (предимно за хора с увреждания на ниво обучение и управление), като всички материали са предоставени под формата на ИТ и уеб ресурси, хартия и Брайл. Екипът редовно работи с асистенти с цел да ги подпомага в предоставянето на дейности в посока по-добри услуги за хората в неравностойно положение в съответствие с примерите за добри практики в ЕС в тази сфера.

Уебсайт: www.interprojects.bg

 

 

 

Партньор

 

SINDICAT TREBALLADORS ENSENYAMENT P.V. (STEPV)

SINDICAT TREBALLADORS ENSENYAMENT P.V. (STEPV) е основан преди 35 години. Това е търговски съюз на работещите в сферата на образованието. На вътрешно ниво STEPV е разделен на сектори за работещите от различен тип образователна интервенция в различни сфери на професионалното обучение. Това са: сектор „Обществено образование“ (професионални консерватории, художествени училища); сектор „Частно образование“; Лица в администрацията и сектор „Услуги“ и сектор „Университети“. 

Интегрираните групи в други важни клонове, които също са част от STEPV са: безработни (всички лица, които имат университетска степен и искат да бъдат част от образователните органи на Областна управа във Валенсия са събрани тук); всички лица, които понастоящем са трудово заети и искат да кандидатстват за работа като учители по испански в други страни и биха работили там 2 години са събрани тук; жени и равенство на жените – всички дейности и необходимите помощни групи за признаването на определени групи, които по една или друга причина са дискриминирани в света на заетостта са събрани тук; труд и здраве – цялата информация, дейности и подкрепа за насърчаване и опазване на здравето и превенция на професионалните заболявания са събрани тук.  

Търговският съюз понастоящем е интегриран в Синдикатът на Валенсия, който е конфедерация, създадена през 2002г. от сливането на няколко синдикални организации с опит в сферата на образованието, публичната администрация, здравето и заетостта. През последните години няколко съюза бяха инкорпорирани в проекта, който представляваме.  

Днес Синдикатът на Валенсия обхваща 10 съюза с около 15 000 членове. Те са следните:

 • Съюз на работещите в сферата на образованието във Валенсия (STEPV). По-голямата част от дейностите са насочени в сферата на неуниверситетското обществено образование.
 • Съюз на работещите в правителството и обществените услуги (STAS)
 • Здравен съюз 
 • Съюз на работещите в сферата на металургията (STM)
 • Съюз на работещите в сферата на индустрията, търговията и услугите (STICS)
 • ЖП съюз на Валенсия (SF-i)
 • Автономна група на самонаетите във Валенсия Autonomous (CAT-PV)
 • Съюз на работещите за единство на класите (TUC)
 • Съюз на временно наети граждански служители в правителството на Валенсия (IGEVA).

STEPV е локално и регионално представен в Главна дирекция „Образование“ във Валенсия. 

От създаването му STEPV е организирал обучителни дейности, които с времето увеличават броя и качеството си. 

Синдикатът на Валенсия има богат опит в обучението, а от 1998г. STEPV планира обучението, насочено към работещите, които са акредитирани от правителствените агенции.  

Голям скок в планирането и управляването на обучението от Синдиката на Валенсия се осъществи през 2004г. със създаването на Търговско училище ESFMB, което е отговорно за управляване на потребностите от обучение на работещите в секторите, покривани от дейностите на Синдиката на Валенсия.  ESFMB е с нестопанска цел, затова се гарантира, че обучителните дейности са безплатни, а когато не са цената, заплатена от обучаваните е минимална. Училището е отговорно за предоставянето на висококачествени обучителни дейности, които са свързани с подобряване условията на труд и уменията на работниците и имат максимално административно признание. 

ESFMB е подписало споразумения за сътрудничество със следните институции:

 • Университет на Валенсия 
 • Университет в Кастелон 
 • Колеж за медицински сестри във Валенсия 
 • Съюз на фермерите и съдържатели на ранчо в провинцията на Валенсия 
 • Училище за морска безопасност
 • ИнфоМатик (InfoMatic)
 • Колектив LAMBDA
 • Организация Segovias ACSUD
 • Фондация за солидарност и доброволчество във Валенсия (FUNDAR)
 • Редакция Wolters Kluwer
 • Колеж Флорида 
 • Център по философия за деца на Валенсия 

Освен това училище ESFMB е сертифицирано за обучение на следните юридически лица: 

 • •Трудова заетост и обучение във Валенсия (SERVEF) 
 • Училище за здравни науки във Валенсия (EVES)
 • Фондация за строителство 
 • Министерство на развитието 
 • Главен директорат за транспорт и логистика (CAP)
 • Институт за обществено здраве и бърза помощ във Валенсия (IVASPE)
 • Институт по сигурност във Валенсия (INVASAT)
 • Испанско общество за интензивна медицинска грижа и кардиологично отделение (SEMICYUC) 
 • Тристранна фондация 
 • Министерство на вътрешните работи 

Уебсайт: http://stepv.intersindical.org

 

 

 

Партньор

 

Ankara Ticaret Odasi


Създадена през месец Май 1923г., Търговската камара на Анкара (ТКА) е неправителствена, нестопанска със самофинансиране частна камара в Турция с регистрирани повече от 100 000 членове. В нея са включени 61 секторни комитета с главна цел за повишаване на търговския стандарт на членовете, подкрепяйки ги във всеки аспект на бизнеса, образованието, здравето, осигуряването и консултирането. Таксите за абонамент и автентичност са основни източници на доход. ТКА е член на Турския съюз на камарите и има сертификат ISO 9000. ТКА организира панели, семинари и симпозиуми няколко пъти месечно и така предоставя платформа за дискусия по текущите въпроси в Турция и дори в света.

С различни организирани кампании ТКА е спечелила два златни медала от Международната асоциация за връзки с обществеността. ТКА е организирана така, че да проектира бъдещето и да предоставя техническа подкрепа на своите членове, за да увеличи тяхната конкурентоспособност и да допринасят за благополучието на града. Главната мисия на ТКА е да увеличи броя на частните търговски компании в града и да се опита да направи съществуващите компании по-конкурентоспособни на световно ниво и така да се повиши благополучието на региона.  

Най-важните задължения са следните: 

 • Отдадена служба на членовете - местни частни компании
 • Да защитава професионалната етика и взаимната солидарност
 • Фокус върху регионалното партньорство в приоритетните области
 • Да предава икономически и търговски данни за социалното инженерство 
 • Да прави изследвания и проучвания на търговските дейности в региона и да подготвя доклади, статистика и т.н. 

Уебсайт: www.atonet.org.tr

Проектът предлага на управляващите или бъдещите мениджъри на микро предприятия следните възможности:

 • Информация за текущата ситуация в сферата на управлението на семейни фирми и бизнес практики на базата на проучване за идентифициране на потребностите.

 • Учебна програма и обучителни материали, създадени на принципа на „Случаи от практиката“ (case studies), където наследниците могат да се учат от готови примери, концепции и бизнес практики. 

 • Инструмент за самооценяване през мобилно Андроид приложение, което подпомага успешния бизнес трансфер между поколенията и обмен на добри практики между самите микро предприятия.  

 • Фаза на тестване, която ще включи 150 микро предприятия в България, Германия, Гърция, Испания и Турция.