Събитието се организира от JCI Bulgaria и е със заглавие – Бизнес под тепетата (Business on the hills). Форумът ще събере на едно място повече от 200 млади предприемачи, а също и опитни бизнесмени. Те ще обменят иновативни идеи и успешни бизнес практики в продължение на три дни между 9 и 11 Септември 2016 в х-л Империал, Пловдив. Програмата включва разнообразни дейности като презентации, тематични дискусии, неформални срещи и интерактивни игри. Идеята е участниците да се сближат и да създадат благоприятна атмосфера с цел установяване на бъдещи сътрудничества. Темите на форума са разделени в три направления: развитие, иновации и маркетинг.

Развитие:

• Как се създава иновативна стратегия

• Как да се сформира ефективен екип

• Как да вдъхновяваме хората около нас

• Защо винаги трябва да се подготвя стратегия за управление на риска

Иновации:

• Философията на днешните иноватори

• Процесът на иновация

• Създаване на среда благоприятстваща иновациите

• Как да се създаде иновационна култура

Маркетинг:

• Как успешно да предлагаме иновациите

• Как да пробие нашата бизнес идея

• Защо да вървим срещу пазара понякога може да е печелившо поведение

Повече за събитието и процедурата по регистрация може да намерите тук: http://nationalconvention.jci.bg/.

 

Проектът InToGeneration ще бъде популяризиран чрез брошури и неформални презентации, които ще бъдат осъществени по време на първия и третия ден от събитието. Очаква се гости на събитието да бъдат посетители от България, както и Великобритания, Турция, Испания и др.

 

Проектът предлага на управляващите или бъдещите мениджъри на микро предприятия следните възможности:

  • Информация за текущата ситуация в сферата на управлението на семейни фирми и бизнес практики на базата на проучване за идентифициране на потребностите.

  • Учебна програма и обучителни материали, създадени на принципа на „Случаи от практиката“ (case studies), където наследниците могат да се учат от готови примери, концепции и бизнес практики. 

  • Инструмент за самооценяване през мобилно Андроид приложение, което подпомага успешния бизнес трансфер между поколенията и обмен на добри практики между самите микро предприятия.  

  • Фаза на тестване, която ще включи 150 микро предприятия в България, Германия, Гърция, Испания и Турция.