Eкипът на INTOGENERATION участва в международната конференция на тема „ Лидерство и организационно развитие“. Мероприятието бе организирано от Софийския Университет с участието на други организации, работещи в областта на човешките ресурси. Конференцията продължи 4 дни между 16 и 19 Юни в Китен, България. Присъстващите бяха академици, работещи в сферата на психологията и човешките ресурси, представители на организации от третия сектор, докторанти и други професионалисти. Програмата на конференцията предложи разнообразие от теми, насочени към подсилването на работната сила и иновациите. Екипът на фирма INTERPROJECTS имаше шанса да представи проекта INTOGENERATION в деня на откриването на конференцията.  Андреан Лазаров, с неговата 20 минутна презентация, показа обучителните модули на INTOGENERATION, обръщайки особено внимание на важността на Управлението на прехода като ефективен начин за запазването на семейния бизнес с добра позиция на пазара. Участниците бяха заинтересувани да получат информация и материали, обясняващи проекта по-подробно, а някои от тях изявиха желание да получат достъп и до учебната платформа.

В допълнение, докладът, обясняващ концепцията на INTOGENERATION бе включен в сборника на конференцията. Мероприятието бе посетено от повече от 200 участници за четирите дни.

Допълнителна информация можете да намерите на следния линк:

 

https://www.facebook.com/groups/984071005041525/ 

Проектът предлага на управляващите или бъдещите мениджъри на микро предприятия следните възможности:

  • Информация за текущата ситуация в сферата на управлението на семейни фирми и бизнес практики на базата на проучване за идентифициране на потребностите.

  • Учебна програма и обучителни материали, създадени на принципа на „Случаи от практиката“ (case studies), където наследниците могат да се учат от готови примери, концепции и бизнес практики. 

  • Инструмент за самооценяване през мобилно Андроид приложение, което подпомага успешния бизнес трансфер между поколенията и обмен на добри практики между самите микро предприятия.  

  • Фаза на тестване, която ще включи 150 микро предприятия в България, Германия, Гърция, Испания и Турция.