Българският партньор по проекта InToGeneration участва със свой щанд по време на Фестивала на здравето, който се проведе в Южния парк в София, през втория уикенд на м. Юни. Повече от 90 изложители, сред които малки и средни предприятия, производители на храни и хранителни добавки, млади предприемачи, собственици на ателиета и др взеха участие със свои изложбени площи. Представителите на фирма Интерпроджектс също бяха сред изложителите, а проектът InToGeneration бе представен чрез своите дисиминационни материали и, разбира се, в рамките на неформални презентации и разговори с многобройните посетители на щанда. По време на двата дни на изложението организаторите бяха предвидили и съпътстваща програма с тематични презентации, информативни лекции и забавни игри. Всички те бяха свързани с активния и здравословен начин на живот, а предприемачеството и креативното мислене бяха акцент в двудневната програма на фестивала. Основният извод от събитието бе, че младите трябва да бъдат обучавани в предприемаческо мислене и управленски умения още от най-ранна възраст. Обучителната програма на проекта InToGeneration бе много добре посрещната от публиката, а в допълнение, някои от участниците заявиха желанието си да ползват обучителните модули като част от техните вътрещнофирмени обучения. Този фестивал бе прекрасна илюстрация на това как забавните и неформални дейности могат да бъдат полезни и да развиват бизнеса и предприемачеството. 

 

Проектът предлага на управляващите или бъдещите мениджъри на микро предприятия следните възможности:

  • Информация за текущата ситуация в сферата на управлението на семейни фирми и бизнес практики на базата на проучване за идентифициране на потребностите.

  • Учебна програма и обучителни материали, създадени на принципа на „Случаи от практиката“ (case studies), където наследниците могат да се учат от готови примери, концепции и бизнес практики. 

  • Инструмент за самооценяване през мобилно Андроид приложение, което подпомага успешния бизнес трансфер между поколенията и обмен на добри практики между самите микро предприятия.  

  • Фаза на тестване, която ще включи 150 микро предприятия в България, Германия, Гърция, Испания и Турция.