Проектът INTOGENERATION бе представен по време на конференция за плана за инвестиции в Европа

На 13 Май 2016г. Българското представителство на Европейската комисия представи плана за инвестиции в Европа 2014-2020, който е широко популярен като „планът Юнкер“. Събитието се проведе в гр. Пловдив, а сред поканените бяха и представителите на фирма Интерпроджектс. Официалната програма включваше представяне на плана с фокус върху възможностите за финансиране на инвестиционни проекти на български малки и средни предприятия. Както е известно, един от стълбовете на плана Юнкер е свързан именно с подкрепата на микро и малки предприятия с цел иновации и растеж. Бяха направени презентации и от няколко български банки, които вече имат удобрени кредитни линии за финансиране на проекти на български предприятия.

 

 

 

Друг акцент от работната програма, бе демонстрацията на Европейски портал за инвестиционни проекти, който ще публикува инициативи, които са финансово подкрепени от Европейската банка за възстановяване и развитие. Форумът завърши с реч на г-жа Кристалина Георгиева, еврокомисар по финансови и бюджетни въпроси. След нейното изказване, участниците имаха възможност да задават въпроси, свързани с политиката на ЕС по отношение на подкрепата на бизнеса, а самата г-жа Георгиева отговори търпеливо и изчерпателно като дори си позволи да се пошегува с участниците. Като цяло, тонът на срещата бе конструктивен, а участниците задаваха активно въпроси, в специално отворения онлайн форум посветен на събитието.

 

 

В неформалната част, представителите на Интерпроджектс имаха възможност да запознаят участниците, включително и г-жа Георгиева, с обучителната платформа, създадена в рамките на проекта INTOGENERATION. Участниците в събитието надхвърлиха 85 души, сред които: кметът на гр. Пловдив, зам. кметове, експерти, представители на бизнеса, сдружения на малки и средни предприятия и млади предприемачи. Разбира се, и евродепутати и членове на представителството на Европейската комисия в България.

Проектът предлага на управляващите или бъдещите мениджъри на микро предприятия следните възможности:

  • Информация за текущата ситуация в сферата на управлението на семейни фирми и бизнес практики на базата на проучване за идентифициране на потребностите.

  • Учебна програма и обучителни материали, създадени на принципа на „Случаи от практиката“ (case studies), където наследниците могат да се учат от готови примери, концепции и бизнес практики. 

  • Инструмент за самооценяване през мобилно Андроид приложение, което подпомага успешния бизнес трансфер между поколенията и обмен на добри практики между самите микро предприятия.  

  • Фаза на тестване, която ще включи 150 микро предприятия в България, Германия, Гърция, Испания и Турция.