Микро предприятията (МП) и предприемачите имат значителна роля във всички икономики като са ключови генератори на трудова заетост и доход. Те са водещи от гледна точка на иновации и растеж сред организациите от бизнес сектора, които трудово ангажират повече от половината трудова сила в частния сектор. В Европейския съюз те са повече от 99% от всички предприятия. Още повече, 91% от тези предприятия са микро-МСП с по-малко от 10 работника. Те показват значимостта си във всички икономики и са изключително важни за възстановяването на икономиката. 

Дори в „нормални“ икономически условия правителствата признават, че за да оцеляват и растат, МП се нуждаят от конкретни политики и програми – оттук и широката гама от мерки за МП в бизнес сектора, които понастоящем са в сила. И все пак в цяла Европа те сериозно са поразени от настъпилата криза в последното десетилетие. Тези компании са по-уязвими поради различни причини, не само поради традиционните трудности в достъпа до финансови ресурси, но и защото: 

  • трудно им е да намалят персонала си, защото те са малки (до 10 служители);

  • те са по-малко диверсифицирани в икономическите си дейности;

  • те имат по-слаба финансова структура (т.е. по-никса капитализация); 

  • те имат по-нисък или никакъв кредит рейтинг; 

  • те са силно зависими от кредити и имат по-малко опции за финансиране.

 

Проектът предлага на управляващите или бъдещите мениджъри на микро предприятия следните възможности:

  • Информация за текущата ситуация в сферата на управлението на семейни фирми и бизнес практики на базата на проучване за идентифициране на потребностите.

  • Учебна програма и обучителни материали, създадени на принципа на „Случаи от практиката“ (case studies), където наследниците могат да се учат от готови примери, концепции и бизнес практики. 

  • Инструмент за самооценяване през мобилно Андроид приложение, което подпомага успешния бизнес трансфер между поколенията и обмен на добри практики между самите микро предприятия.  

  • Фаза на тестване, която ще включи 150 микро предприятия в България, Германия, Гърция, Испания и Турция.